Belgelerimiz

Güçlü kodlama ve tasarım yeteneklerine sahip Türk Yazılım Mühendislerimizle TUBİTAK’ın desteğini de alarak yerinde Ar-Ge merkezimizde ürün ve servisler üretiyor, ülkemizin üretim süreçlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Ürettiğimiz yerli ürün ve servislerimizi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış “Yerli Malı Belgeleriyle” müşterilerimize sunuyor, Bilgi Güvenliği Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğumuzu ISO belgelerimizle tescilliyoruz.

Yerli Malı Belgelerimiz

ISO Belgelerimiz

Scroll Up