Politikalarımız

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı
 • Maliyetleri düşürmek, karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
 • Organizasyon içindeki herkesin, daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilir haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek, kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi ve kalite bilincini sağlamlaştırmayı
 • Dış Tedarikçilerle, güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı
 • Rekabetçi, uygun maliyetli ve doğru çözümleri, en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
 • Her projeyi zamanında, en üst düzey teknolojilerle, müşteri taleplerine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı
 • Topluma, çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
 • Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde paylaşımını
 • Uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları geliştirmeyi
 • Müşteri gerekliliklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi
 • Olası risk ve fırsatları belirleyerek, bu doğrultuda gerekli tedbir ve etkinlikleri yürütmeyi taahhüt ederiz.
 • Bilgi varlıklarımızı yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamaktır.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin ve tehdit sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamaktır.
 • Verdiğimiz hizmetler sırasında kullandığımız bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaktır.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymaktır.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentilerimizi gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmektir.
 • Risklerimizi en aza indirgemek ve sistemimizi sürekli geliştirip iyileştirmektir.
 • Tabi olduğumuz ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamaktır.
 • İş / hizmet sürekliliğimize bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve işimizin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmektir.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyemizi zaman içinde korumak ve iyileştirmektir.
 • Kurumumuzun itibarını geliştirmek; kurumu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumaktır.
 • Satış öncesi ve sonrasında müşterilerimize ürün ve servislerimizi daha etkin ve daha verimli kullanabilmeleri için destek veriyor, geri bildirimleri önemsiyor, talep ve şikayetlerini yönetiyoruz. 7 / 365 müşteri hizmetleri ve VIP ekibimizle müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz.
 • Müşteri bağlılığını arttırmak için çabalıyoruz.
 • Çalışanlarımızda şikayet bilinci ve dikkati oluşmasını sağlıyoruz.
 • Müşterilerimize onları önemsediğimizi hissettiriyoruz.
 • Müşterilerimizden geri bildirimler alarak verdiğimiz hizmet kalitesi arttırıyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile  iş sürekliliğimizin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alıyor ve bunu İş sürekliliği yönetim sistemi belgemiz ile yapıyoruz.

 • Faaliyetlerimize yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetmeyi
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemeyi,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlamayı,
 • Firmamızın iş sürekliliğinin temin edilebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlamayı,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlarımız, politikalar, planlama faaliyetlerimiz, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları kapsaması sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlamayı

Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırmayı  taahhüt ediyoruz.

T.C Sanayi Bakanlığı onaylı yerinde Ar-Ge merkezimizin ana amaçlarından biri, müşterinin henüz ihtiyaç duymadığı geleceğin teknolojilerini geliştirmek ve kullanıcılara erişilebilir teknoloji sunmaktır. Sadece bulunduğu ortamda çalışan ürünler geliştirmektense, Türkiye’nin teknoloji seviyesini artıracak, ticarileşebilecek ürünler geliştirmek ana motivasyon noktalarımızdır.

Bu bağlamda, temel değerlerimiz, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz Ar-Ge stratejilerimiz;

 • Ar-Ge projeleri ile ülkede uygulaması olmayan yazılım ürünlerinin ülkeye kazandırılmasını amaçlamakta, böylece yazılım ithalatının azalması yönünde katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 • Öncelikli olarak yurt içi ve yurt dışı pazarın ve özellikle de devletin ilgili kurumlarının ihtiyaçları, beklentileri, yaptığı diğer geliştirici çalışmalar ve getirdiği düzenlemeler çerçevesinde yapılan araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki teknolojik ve yenilikçi etkinlikler, yayınlar ve gelişmelerin takip edilmesi, bu gelişmelere paralel olarak potansiyel müşteri kitlesinin gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünlerin geliştirilmesi,
 • Henüz pazarda talep potansiyeli olabilecek veya mevcut çözümlere katkı sağlayacak, fonksiyonlarını ve verimliliklerini artıracak araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Özgün ürünler geliştirerek ithalatı azaltmak, ihracat rakamlarını yükseltmek, Yenilikçi (inovatif) ürünler ve yöntemler geliştirerek fikir haklarını şirket bünyesine kazandırmak,
 • İleri teknoloji ticari ürünleri süreç verimliliğini arttıracak teknolojileri ile geliştirmeyi kendimize görev edindik.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda sizlere ulaşabilmemiz, kullanımınızın aktif olarak devam etmesini sağlamak, soru ve talepleriniz hakkında size geri dönüş yapabilmek, yeni ürün ve servislerimiz hakkında sizleri haberdar edebilmek amacıyla, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin ettiğimiz kişisel verileriniz, hizmet aldığınız süre boyunca saklanmakta ve işlenmektedir.

Ürün ve Hizmetlerimizi Kullanan Kurum ve Kullanıcıların Saklanan ve İşlenen Verileri

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.), müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz, servisi kullanım miktarınız, sağladığınız içerik gibi kullanım detaylarınızı içeren verileriniz
 • Müşteri Destek ekibimiz ile yaptığınız görüşme kayıtları ve elektronik postalar aracılığı ile bize ilettiğiniz bilgileriniz, ürün ve hizmetlerin satın alınma sürecinde gerekli olan banka bilgileriniz
 • Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi,Kişisel Verilen İşlenme Amaçları
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanabilmeniz için hesabınızın aktivasyon işlemlerinin yapılması,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sizlere kaliteli hizmet verebilmemiz için, belirlenen yasal çerçevede ve güvenli koşullarda toplanır ve saklanır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, şirketimize başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri sorgulayabilir, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Kanunun 7. Maddesindeki şartlara göre, verilerin kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme, verilerin silinmesini talep etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu : Biotekno ve Grup Şirketleri

Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.

Mobiliva Mobil Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Online Dijital İletişim Hiz. A.Ş.

Biz, Biotekno ve Grup Şirketleri olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii) Doğru ve güncel olarak,

 1. iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile Biotekno ve Grup şirketleri şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi, KVKK kapsamındaki talepleri ve kişisel verilerle ilgili her türlü soruyu dilekçe yazarak Barbaros Mah. Nidakule Ataşehir Kuzey B/1 No:63 Ataşehir İstanbul adresine (Noter kanalı vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu biotekno@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilecektir.

Ayrıca http://www.jetsms.net/index.php/destek/ adresinden KVKK Bilgi Sorgulama alanından talebini iletebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için

yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin (veri) dosyalarıdır. Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez (cookie) veya tanımlama bilgisi denir.

Web sitemizde çerezler internet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet Sitesini iyileştirmek, sizlere yeni özellikler sunmak ve internet Sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini teminini sağlamak amacıyla tutulmaktadır.

Web sitemize giriş yaptığınız zaman, sizlere, çerez kullanımı kabul edip etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır. ‘Kabul Et’ seçeneğini seçtikten sonra çerezler aktif olacaktır. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Çerez olarak saklanan bilgiler; siteye kayıt olurken verdiğiniz bilgiler, kullanıcı adı veya varsa siteyi kullanımınız esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri)

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseKoreanRussianSpanishTurkishUzbek
WordPress Lightbox